.

Jaki będzie ork 2014 pod względem ofert kredytów hipotecznych? Można przyjąć, że polityka banków idzie w dobrym kierunku. Obecne niskie oprocentowanie kredytu hipotecznego sprzyja zaciąganiu kredytów z uwagi na wyższą zdolność kredytową. Podobnie powinno być w roku 2014.
Nie było to możliwe jeszcze kilkanaście miesięcy temu, kiedy banki bardzo prowadziły bardziej zaostrzoną politykę kredytową.

Faktem jest, że obecnie banki muszą wyliczyć zdolność kredytową klienta na maksymalnie 25 lat, nawet jeśli kredyt jest zaciągany na dłuższy okres.
Styczeń 2014 roku przyniesie nam nową Rekomendację S, która wnosi to, że banki będą mogły liczyć zdolność maksymalnie na 30 lat. To przełoży się na dalszy wzrost zdolności kredytowej klientów.

Kredyty hipoteczne 2014

Ujemnym skutkiem zmian jest to, że od stycznia 2014 banki nie będą udzielały kredytów hipotecznych na 100% wartości nieruchomości. Wkład własny kredytobiorcy będzie musiał wynosić co najmniej 5%. W późniejszych latach wkład własny do kredytu mieszkaniowego będzie wymagany jeszcze wyższy.

Warto przeanalizować sytuację – czy jeszcze w tym roku starać się o kredyt bez wkładu własnego, czy odłożyć sprawę do przyszłego roku.

Należy zwrócić uwagę, że kredytobiorca, który jeszcze w tym roku zaciągnie kredyt pokrywający 100 proc. ceny zakupu nieruchomości, będzie musiał ponieść koszty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
Od stycznia 2014 rusza także program Mieszkanie dla Młodych.

W programie tym pomoc państwa będzie polegała na dopłacie do wkładu własnego i spłacie części kredytu. Rodzina bezdzietna i single mogą liczyć na dopłatę państwa 10% ceny mieszkania. Posiadając dziecko dopłata sięgnie 15% a jeśli w ciągu 5 lat od zakupu lokum rodzina powiększy się o trzecie lub kolejne dziecko pomoc państwa zwiększy się o 5%.

Dopłata obejmie nie więcej niż 50 m kw. mieszkania lub domu o powierzchni odpowiednio do 75 m. kw. i 100 m. kw. Przy niezmienionej dopłacie państwa na większą powierzchnię o 10 m kw. przy zakupie lokalu mieszkaniowego mogą zdecydować się rodziny z co najmniej trójką dzieci.
Osoby, które budują dom systemem gospodarczym, zgodnie z MdM mają możliwość odzyskania części VAT za materiały użyte do budowy. Zgodnie z ustawą wydatki takie w przyszłym roku ponoszone przez pozostałe osoby nie będą mogły podlegać częściowemu zwrotowi podatku VAT.